آخرین اخبار سایت
نظرسنجی
نتیجه نظرسنجی  

باید وارد سیستم شوید تا در نظر سنجی شرکت کنید
اطلاعات تماس

شما می توانید از طریق یکی از کانال های ارتباطی زیر با شرکت در تماس باشید:

آدرس: شهرک صنعتی توس-فاز ۲- اندیشه۴- موکت نگین مشهد

تلفن : ۴-۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱

دور نگار  : ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۵

آدرس : شهرک صنعتی توس-فاز ۱-تلاش شمالی۵/۴ فرش پرشین مشهد

تلفن  :۰۵۱۳۵۴۱۰۸۹۳

ایمیل: neginmoquett@gmail.com

X
تصویر نمایندگی