آخرین اخبار سایت
نظرسنجی
نتیجه نظرسنجی  

باید وارد سیستم شوید تا در نظر سنجی شرکت کنید
اطلاعات تماس

شما می توانید از طریق ذیل با شرکت در تماس باشید:

آدرس: شهرک صنعتی توس-فاز ۲- اندیشه۴- موکت نگین مشهد

تلفن : ۴-۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۱

دور نگار : ۰۵۱۳۵۴۱۳۵۰۵

آدرس : شهرک صنعتی توس-فاز ۱-تلاش شمالی۵/۴ فرش پرشین مشهد

تلفن :۰۵۱۳۵۴۱۰۸۹۳

آدرس ایمیل: neginmoquette@gmail.com

X
تصویر نمایندگی